Vše pro byt či dům

Na co si dát pozor při výběru drátového rozhlasu

Rozhlas po drátě je u většiny obcí již nevšední záležitostí, ale i tak se najdou obce, kde tento starší systém rozhlasu stále funguje. Tento rozhlas byl systém pro šíření rozhlasového vysílání pomocí kabelového rozvodu bez použití radiového přenosu.

03297016

VÝHODA ROZHLASU PO DRÁTĚ

Mezi hlavní výhody rozhlasu patří rychlost šíření informací, což je naprosto nezbytná v pro ochranu bezpečí občanů. Během živelných pohrom, jako jsou vichřice, tornáda, hurikány, potopy a požáry se často nedostanou občané k živému rádiovému, či televiznímu vysílání, natož internetu. Proto je obrovskou výhodou mít umístěné vysílače rozhlasu ve veřjených budovách a na ulicích.

ANALOG, NEBO DIGITÁL?

Přestože digitální vysílání je hudba budoucnosti a pomalu všichni přecházejí na bezdrátové varianty, drátový rozhlas je stále vhodnou variantou pro vaši obec. Jeho nízké náklady stále představují hlavní výhodu oproti digitálu. Je ovšem spravedlivé si zmínit ty nejhlavnější výhody digitálního rozhlasu. Hlavní výhoda je, že nemusíte být na jednom daném místě a spoléhat se na živé vysílání. Lze si zprávu předem na hrát a vysílat jí pomocí mobilního telefonu. Na dálku také ovládáte, kde vysílání proběhne a systém provádí kontrolu a předává informace o případných chybách a dírách v systému, který přes modem může technik jednoduše opravit, aniž by obec musela platit za výjezd.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU?

Důležité při výběru tohoto typu rozhlasu je zjistit si, zda tento rozhlas nám pokryje požadovanou oblast. Jelikož se zvuk šíří přes kabely, tak je nutné si prvně rozhodnout, zda nebude lepší a levnější pořídít bezdrátový rozhlas, a to především díky finanční náročnosti tohoto typu. U drátového rozhlasu je potřeba zvážit všechny jeho nevýhody oproti bezdrátovému (např. nepříznivé povětrnostní vlivy při hlášení).